Don Beck: Out of Sight

Pokud se chcete naučit používat Mental Image, nenajdete asi lepší učebnice, než je právě tato kniha. Kdo by měl také napsat lepší učebnici, než ten, kdo vymyslel asi nejpoužívanější variantu této callerské metody. Na více než 200 stranách je zde vysvětlena podstatná část systému. Autor si byl při psaní vědom, že píše učebnici pro samouky. Jednotlivé kapitoly jsou proto psány jako učební lekce. Student je nejprve seznámen se základními principy, na kterých celá metoda stojí, a pak, pomalu a postupně, mu každá kapitola ukazuje další a další možnosti. Ano, student, nikoliv čtenář. Knížka o Mental Image snad ani nemůže být jednoduchým čtením. Alespoň tahle určitě není, takže kdo by si ji chtěl celou najednou přečíst, aby "vnikl do podstaty", velice rychle zjistí, že vůbec ničemu nerozumí.

Vše je vysvětlováno poměrně polopaticky, s dostatečným množstvím obrázků. Ke každé nové problematice jsou ihned uváděny příklady modulů s komentářem, na kterých si každý ověří, že skutečně správně pochopil všechna pravidla. Na koncích logických celků jsou "domácí úkoly" - cvičení zaměřená na právě probranou látku.

Přílohou knihy je seznam figur rozdělených podle kategorie v Mental Image. Na tom se poněkud projevil rok vydání (1983), takže zde naleznete nejen figury dnes běžně používané, ale i figury, které toho dnes nikomu příliš mnoho neřeknou. Některé používané figury zde, bohužel, nenajdete. To ale příliš nevadí, protože pokud caller principy v knize popsané zvládne, je schopen si jednotlivé figury zařadit sám.

Asi největší chybou knihy je, že zde popsaná pravidla postačují pro callerování lehčího Basicu či Mainstreamu (koneckonců i Plusu), ale neumožní Vám callerovat, co si kdy zamanete. To je ale dáno podstatou samotného Mental Image, takže tuto výtku je nutno brát s rezervou. Navíc se naučíte, jak jednotlivé povely a situace analyzovat a jak si "vymyslet" pravidla pro situace, které nejsou v knize popsány.

Autor sám několikrát upozorňuje, že nemá smysl s "četbou" nikterak spěchat, že je lepší si každou kapitolu raději přečíst několikrát, poznatky v ní obsažené důkladně vyzkoušet v praxi a až potom přistoupit k další kapitole. Pokud to tak uděláte, máte postaráno o čtení na celý rok a máte skutečně šanci se Mental Image z této knížky naučit.

Martin "Pavouk" Podlaha


Zpět na stránku SD knihovny CSCTA