Historie a poslání CSCTA

Historie square a round dancingu v České a Slovenské republice

V České republice a na Slovensku mají country hudba a country tance dlouhou tradici mnoha desetiletí. Už před druhou světovou válkou se velké množství našich známých i neznámých autorů pokoušelo skládat vlastní písně. Jako inspirace jim tehdy sloužily populární americké country melodie. Díky tomu, že se stále více a více hudebních skupin a písničkářů nechalo ovlivnit tímto stylem hudby, je u nás současné době folk a country hudba velmi populární.

Současně s rozvojem country hudby vznikaly skupiny lidí, které se s většími nebo menšími úspěchy snažily tančit a mezi veřejností propagovat country tance. Jednotlivé tance se hledaly ve starých příručkách, případně dovážely ze zahraničí, mnoho tanečníků vymýšlelo i vlastní figury. Tehdy se tancovalo to, čemu se dnes v zahraničí říká Old Time Style. V druhé polovině osmdesátých let už u nás existovalo několik desítek country tanečních skupin. Zajímavé je, že už v této době se k nám na kazetách dostaly nahrávky některých square-dancingových singing-callů (například Rosalie's Boat a All My Roads). Nikdo však tehdy nedokázal rozlišit rozdíl mezi Old Time Style a moderním Square Dance (dále jen SD). Oči tehdy všem otevřela skupina Caramella se svým šéfem Jiřím "Jeffem" Vašákem, která první získala učebnici moderního SD a v létě 1988 podnikla cestu do Mnichova ke klubu Dip-n-Divers. Společně se svým callerem Tonim Sedlmayrem pak na jaře 1989 Dip-n-Divers přijeli do Prahy, aby oplatili návštěvu a podpořili snahu Caramelly učit se SD. Na začátku dalšího roku, 17. ledna 1990, pak v Mnichově dostalo 25 tanečníků z Caramelly právě od Toniho svoji první graduaci. Přestože v tomto období navštívily Československo i další kluby, patří obzvláště Dip-n-Divers za jejich práci, zcela ve smyslu myšlenky "přátelství a zábava", náš velký dík.

Poté, co Caramella zvládla Mainstream, začala představovat SD i ostatním tanečním country skupinám. Prvním SD callerem u nás se stal Jiří "Jeff" Vašák, druhým byl další člen Caramelly, Vláďa Bartoň. Už od podzimu roku 1988 se v tanečním kurzu Caramelly začala objevovat skupina lidí, zárodek pozdějšího M-Separate. Na country bále na podzim 1989 dostali od Jeffa mainstreamovou graduaci tanečníci ze dvou klubů - M-Separate Praha a Petronella Bratislava. Square dance se mezi country kluby šířil dál. Z iniciativy Jirky "Jeffa" Vašáka byla 1. září 1990 založena klubová asociace - CSAS (ještě předtím, v květnu 1990, začal rovněž z Jeffovy iniciativy vycházet ZOOM, bulletin československého square dancingu, který pak v roce 1991 převzal Jirka Rogalewicz). Smyslem CSAS bylo prezentovat square dancing u nás a podporovat nově vznikající kluby. Jeff pracoval jako prezident jeden rok, po něm byl zvolen do funkce Vlado Grežo z Petronelly Bratislava. Ten však na tuto práci neměl čas, a za jeho působení klubová asociace po několika letech zanikla.

Už v období zániku klubové asociace diskutovali mnozí lidé u nás o tom, zda má klubová asociace smysl. V posledních několika letech se objevuje hodně hlasů, které říkají, že ano. Kromě CSCTA by zde byl další subjekt, který by u nás propagoval SD. Bohužel se však až do současné doby neobjevil mezi prezidenty klubů v České a Slovenské republice nikdo, kdo by tuto myšlenku dokázal zrealizovat.

Z prvního období stojí za zmínku alespoň tři akce. V roce 1990 zorganizovala Petronella a Vlado Grežo tzv. Guinnessův country bál, který při pokusu udělat světový rekord v množství tanečníků tancujících ve stejnou chvíli na jednoho živého callera bohatě využil tehdejší rozhlasové vysílání. Pokus probíhal současně na 36 tanečních akcích ve 33 městech. Na konci května v roce 1991 zorganizovala klubová asociace společně s Caramellou na pražském Žofíně akci nazvanou Prague's Calling. Přijelo na ni 250 našich a 250 zahraničních účastníků. Vedle callerů a cuerů z Německa a USA se představilo také sedm domácích účastníků. Ve své době to byla největší akce u nás. Do třetice je nutné se zmínit o Summer Jamboree, které v roce 1992 zorganizovali M-Separate a které se pro mnohé zahraniční účastníky stalo dodnes nezapomenutelnou akcí. K úspěchu této akce přispělo také více než 1700 tanečníků. Jejich počet se pak na dlouhou dobu stal rekordní účastí na evropském Jamboree.

Historie a poslání CzechoSlovak Callers and Teachers Association

V období rozpadu klubové asociace se začala rodit myšlenka založení asociace pro callery a cuery, která by vytvořila informační kanál, přinášející aktuality a novinky ze zahraničí, organizovala pro své členy školy nebo semináře a komunikovala se zahraničními callerskými a cuerskými asociacemi. Většina callerů, která v té době u nás existovala, se totiž sama neměla od koho učit, vyvíjela se samostatně na základě svých vlastních zkušeností. Výjimkou byla návštěva amerického callera Rusty Russella, který přijel callerovat na první special dance M-Separate na podzim roku 1990 a současně připravil pro naše callery seminář, kde poprvé mohli slyšet pojmy jako sight calling, memory calling atd.

Dne 26. září 1992 se konala přípravná schůze, které se zúčastnilo 19 callerů a cuerů. Tato schůze zahájila přípravu stanov asociace, směrnic o hospodaření, etického kodexu a přípravu oficiální registrace asociace. Určila také termín první zakládající valné hromady, na kterou dorazilo 7. listopadu 1992 do Stránčic u Prahy 24 callerů a cuerů. Asociace, jejímiž zakládajícími a současně prvními členy se tak stali, dostala název Czechoslovak Callers and Teachers Association (CSCTA). Jejím prvním prezidentem se stal Jiří Rogalewicz a zůstal v této funkci až do jara 1997. Byly navázány první kontakty s ostatními evropskými asociacemi (ECTA, SACT) i s CALLERLABem. Díky iniciativě Jiřího Rogalewicze, ochotě Ala Stevense a finanční podpoře CALLERLABu a Supreme Audio se u nás mohla na podzim 1995 poprvé konat týdenní callerská škola.

Každý rok se CSCTA podílí (vždy ve spolupráci s některým z českých či slovenských klubů) na pořádání Convention - velkou taneční akci, v rámci které se koná i výroční valná hromada asociace. První Convention organizoval severomoravský klub Cloverleaf v Opavě v termínu 9.-11. dubna 1993. Obvyklá návštěva na jedné Convention je 150 až 450 tanečníků z České republiky, Slovenska a zahraničí (v České republice a na Slovensku je v současnosti přibližně jeden tisíc tanečníků).

Od roku 1995 také CSCTA distribuje učebnice square dancingu tanečníkům do všech našich klubů. Velký dík zde patří Františkovi Vlčkovi, který přeložil definice Basicu a Mainstreamu do češtiny, nakreslil obrázky a zajistil výrobu učebnice.

V roce 1997 byl valnou hromadou na Convention ve Zlivi zvolen za nového prezidenta CSCTA Jiří Ščobák. Na podzim toho samého roku se konala v České a Slovenské republice pod záštitou CSCTA mediální kampaň, o square a round dancingu se hovořilo v různých médiích. CSCTA se angažovala ve vytváření řady tanečních akcí pro studenty square a round dancingu. CSCTA začala komunikovat s ostatními asociacemi o výměnách callerů a cuerů, zahájila jednání o účasti našich callerů a cuerů na European Convention ve Švédsku v roce 2000.

Na jaře 1997 zorganizoval pro CSCTA průzkum prezident a caller pražského klubu Lariat Míla Malý. Na dotazníky odpovědělo 477 tanečníků z 35 klubů. Anketa se týkala počtu tanečníků v našich klubech, jejich věkového rozložení, levelu, který tancují, atd. Podobný průzkum byl zopakován i v roce 1999.

Na valné hromadě CSCTA v roce 1999 byla do funkce President CSCTA zvolena Martina Häuserová, po ní funkci zastávali David "Medvěd" Dvořák (2002-2003), Petr "Heart" Dušek (2003-2005), Jiří Rogalewicz (2005-2008) a Tomáš "Doug" Machalík (od roku 2008)

Lze říci že od svého založení ušla CSCTA, respektive lidé v ní a pro ni pracující, velký kus cesty a vykonala mnoho práce. Od prvních nesmělých krůčků, kdy jsme hledali, co by vlastně taková asociace měla pro své členy dělat, a učili se, jak to dělat, až ke dnešnímu stavu, kdy jsou pravidelně pořádány semináře a callerské školy, každý člen dostává v asociační poště pravidelný přísun odborných informací a k dispozici je asociační knihovna obsahující stovky položek. Vždy je samozřejmě co zlepšovat, a o to se se stále snažíme a hodláme snažit. Ale to už není historie, nýbrž budoucnost CSCTA.


Zpět na úvodní stránku