Etický kodex člena CSCTA

  1. Být vzorem tanečníkům při tanci i mimo něj.
  2. Tanečníky učit, vychovávat a vést.
  3. Chodit na taneční akce patřičně připraven a včas.
  4. Nepřijímat závazky přesahující vlastní možnosti a přijaté dodržovat.
  5. Brát na zřetel zájmy celého SD a RD hnutí. Nepodporovat vědomě akce, které konkurují akcím CSCTA a EAASDC.
  6. Respektovat veškeré standardy dané a odsouhlasené CSCTA.
  7. Dodržovat pravidla kolegiality a vzájemné pomoci.


Zpět na stránku s dokumenty