Předpis pro přijímání řádných členů CSCTA

Článek 1
Společná ustanovení

1.01.

Tento dokument se nazývá Prováděcí předpis o přijímání řádných členů CSCTA (dále jen Předpis).

1.02.

Předpis platí v souladu se Stanovami CSCTA (dále jen Stanovy). Je-li některé ustanovení Předpisu v rozporu se Stanovami, mají závaznou a určující platnost Stanovy.

Článek 2
Přijímání řádných členů

2.01.

Podmínky pro to, aby caller získal řádné členství v CSCTA, jsou následující:

  • callerská praxe v délce alespoň 1 rok
  • graduace minimálně z taneční úrovně Mainstream
  • aktivní spoluúčast na vedení výukového kursu Square Dance libovolné taneční úrovně

2.02.

Podmínky pro to, aby cuer získal řádné členství v CSCTA, jsou následující:

  • cuerská praxe v délce alespoň 1 rok
  • graduace minimálně z taneční fáze III
  • aktivní spoluúčast na vedení výukového kursu Round Dance libovolné taneční fáze

2.03.

Přijímání řádných členů je v souladu s články 5.04., 5.06., 5.07., 5.08. a 5.09. Stanov.

Článek 3
Platnost Předpisu

3.01.

Předpis platí od okamžiku přijetí vedením CSCTA dne 10. prosince 1999.

 

Martina Häuserová
President CSCTA


Zpět na stránku s dokumenty