Bill Davis: The Sight Caller's Textbook

Bill Davis je dlouholetým členem CALLERLABu. Vydal sedm knížek, ve kterých se zabývá svou specializací - Sight Callingem. Recenzovaná kniha The Sight Caller's Textbook je určena začínajícím callerům.

V knihovně CSCTA je k dispozici jako kvalitní kopie formátu A4 v kroužkové vazbě. Použitá angličtina není obtížná, ale dost "upovídaná". Autor zvolil pro výklad výpravnou formu, na dvou místech dokonce i tam, kde by byl lepší obrázek. Kniha asi nebude moc vhodná pro ty, kdo mají problémy se čtením souvislého anglického textu.

V jednotlivých kapitolách je čtenář seznámen s pojmy Sight Calling, formace, rotace, FRA a další. Podrobně jsou vysvětleny techniky two-couples calling, Zero moduly, Get Outs a řešení čtverylky. Zvláštní zmínku si zaslouží velmi pěkná kapitola o nesymetrické choreografii a řešení nesymetrické čtverylky pomocí symetrických povelů. V posledních kapitolách je vysvětlena správná příprava na vystoupení. Výklad je pojat pouze se zaměřením na přípravu a rozbor figur, které chce caller použít. O jiných aspektech přípravy a následného vlastního vystoupení se text nezmiňuje.

V příloze je pak množství Zero a Get Out modulů, vysvětlení, jak se tvoří FRA symboly, a následně dvě stránky obrázků formací a jejich FRA označení.

Každá kapitola je poměrně obsáhlá a problém je vyložen opravdu důkladně. U technik je nejprve vysvětlen princip a následně je probráno několik možností, jak tento princip použít. Nakonec je uvedeno i několik konkrétních příkladů.

Zvlášť cenná jsou cvičení za každou kapitolou. Ta knihu povyšují na opravdovou učebnici. A protože na konci knihy jsou řešení, mohou ji bez problémů použít i samouci.

Stejnou problematikou jako recenzovaná kniha se zabývá i Rukověť callerova od Martina Podlahy. Rukověť má tu výhodu, že je psaná česky a tématicky je v postatě totožná s The Sight Caller's Textbook. Není ale zdaleka tak podrobná a neobsahuje cvičení. Správným postupem pro začínajícího sight callera by tedy bylo prostudovat si nejprve Rukověť a teprve po pochopení dané problematiky přejít na Textbook.

Jak už bylo řečeno, kniha je určeno pro začátečníky, ale některé kapitoly jistě ocení i ti pokročilejší. Díky objemné příloze si na své přijdou i calleři používající techniku modulového callerování.

Navíc je celá kniha velmi dobrým pomocným materiálem pro přípravu callerského semináře.

Celkové hodnocení:

:-)

velmi podrobně vypracovaný výklad

kapitola o nesymetrické choreografii

cvičení za každou kapitolou

:-(

občas až příliš rozsáhlý text, stačil by obrázek

Pro CSCTA a Caller's Info sepsal

David Tesař


Zpět na stránku SD knihovny CSCTA