Bill Peters: The Mighty Module & Sight Calling Made Easy

Ačkoliv byla tato kniha napsána již v roce 1979, považuji ji za stále jednu z nejlepších učebnic (ne-li vůbec nejlepší) na téma "Choreografie a začínající caller". Kniha má tři samostatné části a je součástí většího souboru knih zabývajících se různými problematikami callerování od Billa Peterse.

V úvodní části jsou vysvětleny základy mechaniky SD choreografie. Je zde vysvětleno co to je symetrická či nesymetrická choreografie, co to vlastně je formace, arrangement a podobné pojmy, které by caller měl chápat, aby mohl dobře pochopit vše, co je obsaženo v následujících kapitolách.

Mighty Module, jak název napovídá, se zabývá Module Callingem - vytvářením choreografie s pomocí modulů. Jsou zde rozebrány jednotlivé typy modulů (Set-Up, Zero, Equivalent...) a způsob jejich využití. Čtenář se dozví, jak moduly správně používat a jaká je "architektura" modulové choreografie. Samozřejmě je zde uveden a alespoň pro začátek nabídnut i všem modulovým callerům známý Chicken Plucker, ale ten, kdo zvládne vše, o čem se v Mighty Module píše, jej skoro nebude potřebovat.

Sight Calling Made Easy je, překvapivě, učebnicí Sight Callingu. Na prvních stránkách se lze dočíst, co to vlastně Sight Calling je, jaké má výhody, a hlavně také, jaké má nevýhody. Následuje doporučený "učební plán", jak se stát dobrým Sight Callerem. Ten mimochodem hned jako druhý krok doporučuje zvládnout Module Calling. Ke skutečnému Sight Callingu přikračuje až v dalších bodech. Další kapitoly pak jsou vlastně podrobným rozebráním jednotlivých bodů - callerování pro dva páry, první metoda řešení čtverylky "plnohodnotným" Sight Callingem (včetně doporučení, jak si vybrat tanečníky, podle nichž se caller bude řídit), složitější metody řešení čtverylky. Popsány jsou zde samozřejmě jen ty body učebního plánu, ke kterým je co napsat. Žádná kniha nemůže nahradit praxi a cvičení, což je právě ten poslední krok celého učebního plánu.

Jako příloha je několik modulů - dost na to, aby měl začínající caller z čeho vybírat, a také jednostránkový návod, jak lze občas vyřešit čtverylku, když caller z nějakého důvodu ztratí kontrolu nad situací.

Jak jsem již řekl, kniha byla napsána v roce 1979. Díky tomu autor používá občas figury, které dnes jsou již zcela vyškrtnuty, nebo přeřazeny do vyšších levelů. To se týká hlavně figury Cross Trail Thru, která byla v té době v Basicu. Není ale velký problém takovéto figury nahradit vhodným ekvivalentem, takže hodnota knihy tím příliš neutrpěla. Rozhodně ji lze začínajícím callerům vřele doporučit.

Martin "Pavouk" Podlaha


Zpět na stránku SD knihovny CSCTA