Hank Greene: Square and Folk Dancing - A Complete Guide for Students, Teachers and Callers

Kniha se zabývá převážně tzv. old-time square dance. Téměř dvě třetiny knihy tvoří popisy jednotlivých tanců - kompletní povely a jejich vysvětlení (v old-time square dance nejsou povely standardizovány, jsou volnější a není z nich vždy jasné, co mají tanečníci provádět). U některých tanců jsou též uvedeny notové přepisy melodií, na něž se typicky tancují. Kniha se dále zabývá historií folk a square dance, pravidly chování ve čtverylce, základy callerování a podobně.

Menší část knihy je věnována folk dance - u nejběžnějších rytmů jsou popsány základní kroky a opět následuje popis některých tanců. V knize je též zařazena kapitolka o tom, jak tancování přizpůsobit starším tanečníkům.

Kniha je psána středně obtížnou angličtinou. Většina figur je vysvětlena pomocí obrázků. Kniha je zpracována téměř s vědeckou přesností. Obsahuje rejstřík všech použitých figur, seznam vydavatelství nahrávek a seznam související literatury.

Pro tanečníky a callery moderního square dance má tato kniha přínos spíše okrajový. Tanečníci zde můžou najít netradiční styling některých figur; callery by některé choreografie mohly inspirovat při vymýšlení neobvyklých kombinací. V kapitolce o folk dance je dobře popsán styling a dokonce je uvedeno doporučení, jak dodat krokům půvab, což by mohli ocenit cueři a tanečníci round dance.

Vašek Honetschläger


Zpět na stránku SD knihovny CSCTA