Eva Bromová: Pěvecká technika na základě pedagogické práce národního umělce Zdeňka Otavy

Autorka, operní pěvkyně a zkušená kantorka, napsala tuto příručku původně pro potřeby svých žáků. Teprve později vzniklo upravené vydání, které bylo zpřístupněno CSCTA.

Na stránkách příručky je čtenář nejprve seznámen s různými typy pěveckého dechu a technikou, jak správně dýchat. V následující kapitole jsou popsaná cvičení, pomocí kterých se cvičí bránice, základ správného dýchání.

Text pokračuje poměrně hutnou kapitolou o koncentraci tónu, včetně vysvětlení jednotlivých hudebních stylů a toho, ve kterém stylu jaký typ tónu používat.

Příručka končí dvěma kapitolami o tom, jakými cvičeními postupně dojít ke správnému tvoření jednotlivých tónů.

Kromě vyloženě technických věcí je v textu i mnoho odkazů do světa hudby, ve kterém autorka prožila celý svůj život. Čtenář je díky těmto exkurzím seznámen nenásilnou formou s problematikou vážné hudby.

Při čtení je třeba si uvědomit, že do několika stran je stlačeno úsilí, které je třeba při studiu zpěvu vyvinout během deseti let. Z tohoto důvodu se v žádném případě nejedná o lehké čtení. Příručku je třeba přečíst několikrát, teprve pak se všechny informace spojí do jednoho celku. V průběhu studia je pak vhodné se k textu opakovaně vracet.

Příručka je vhodná nejen pro budoucí či stávající studenty zpěvu, ale i pro všechny, kteří se chtějí s danou problematikou seznámit.

:-)

Široký záběr témat, popis cvičení, detailní vysvětlení různých technik, další informace z operního světa.

:-(

Hutný text po vzoru starých autorů, který je třeba několikrát přečíst.

Pro Caller's Info napsal

David Tesař


Zpět na stránku SD knihovny CSCTA