Promenade

Před nějakou dobou jsem si v callerské knihovně vypůjčil několik výtisků časopisu Canadian Dancer News, tamní obdobu našeho ZOOMu. Je to zajímavé čtení. Na první pohled se zdá, že problémy, se kterými se potýká kanadský Square Dance, jsou úplně jiné než naše - v jejich časopisech je celá řada reklam na vše, co alespoň vzdáleně související se Square Dance, objevují se tam i informace o akcích, na jejichž třicátém (i vyšším) ročníku se sešly stovky tanečníků a tak dále. Z jiných článků na nás ale dýchají problémy, které důvěrně známe i u nás - nezájem o dění na klubu, neochotu aktivně pracovat, ne zrovna přátelský vztah novým tanečníkům.

Tyto časopisy lze doporučit k přečtení. Lze se z nich dovědět mnoho zajímavého o tom, jak se také lze dívat na problémy.

Petr "Heart" Dušek


Zpět na stránku SD knihovny CSCTA