Burleson's Square Dancer's Encyclopedia

Do squareové části knihovny přibyla loni nová, tlustá kniha. Spíše šanon. Po několika letech bylo vydáno nové, revidované vydání Burlesonovy encyklopedie square dance.

Co zde tedy najdete:

V publikaci jsou shromážděny všechny figury, koncepty, pravidla apod., co kdy někdo ve square dance vymyslel. Najdete zde definice současných figur i figur, které se třeba vyzkoušely a neujaly se, nebo je jen někdo definoval. Na začátku knihy najdete jednotlivá pravidla k definicím a výklad termínu square dance. Počet figur, včetně konceptů, je 5125, což je docela úctyhodné číslo. Figury jsou číslované, na konci je jmenný rejstřík.

Celá knížka je provedena jako šanon v plastových deskách a jednotlivé listy jsou volně k vytažení. Podotýkám, že celá kniha je v angličtině, ale se základní znalosti squareové angličtiny to dáte dohromady.

Kniha není určena k tomu, abyste ji za jeden večer přelouskali (i když by to byl výkon hodný uznání), ale spíše k tomu, když se budete připravovat na tancování. Figury a koncepty vám mohou sloužit jako nápady na workshop, protože zde najdete i různé modifikace figur z oficiálních programů.

Tak například pro plusový workshop mě upoutaly figury Track I, Track II (tu všichni znají), Track III a Track IV. Dále jsou zde například nejrůznější variace na figuru Grand Square. Vyskytují se zde i figury se zajímavými jmény jako Mickey Mouse a Minnie Mouse, což se vám muže hodit třeba do singing callu Mickey Mouse apod.

Tomáš Volný


Zpět na stránku SD knihovny CSCTA