Standard Basic & Mainstream Applications, Standard Plus Applications

Tyto dva útlé sešitky (dohromady mají asi čtyřicet stránek) pocházejí od samotného CALLERLABu. Jak se hned v úvodu dočtete, jejich smyslem je "pomoci callerům dopředu vědět, že jejich choreografie udrží čtverylky v plynulém tanci". Jinými slovy řečeno, pokud se bude caller držet na úrovni popsané v těchto materiálech, neměli by se tanečníci rozpadat pro přílišnou náročnost jeho choreografie. Samotná myšlenka je dobrá. Ale snaha, aby popsané choreografické prvky zaručovaly vysokou úspěšnost tanečníků, si zákonitě vynutila velmi nízkou choreografickou náročnost. V přehledné tabulce jsou zde pro každý povel uvedeny možné výchozí formace a arrangementy, připojené poznámky občas ještě vysvětlí, co je to úplně nejběžnější, či na co si dát pozor. Jako přílohy jsou diagramy CALLERLABem definovaných formací a arrangementů a definice všech figur v těchto levelech obsažených. Ty definice jsou z celé knížky asi nejužitečnější, bráno z pohledu evropského callera, callerujícího evropským tanečníkům. Evropský Square Dance je (zatím) přeci jen o trošku "přemýšlivější" než americký a caller, který by se omezil na Standard Applications, by musel být velký šoumen, aby tanečníky něčím zaujal.

Pokud bych snad měl napsat nějaký návod, jak s touto knihou pracovat, zněl by první bod asi následovně:

Projděte si zde popisované způsoby využívání figur. Pokud je zde popsáno vše, co jste kdy použili, není choreografie Vaší silnou stránkou. Zpívejte jako pánbůh, vyprávějte tanečníkům originální vtipy, nasaďte si červenej nos… Jen si nemyslete, že většinu tanečníků pobavíte svojí neotřelou choreografií.

Druhý bod by pak zněl takto:

Pokud Vámi vyučovaný tanečník nezvládá něco z toho, co je v této knize popsáno, je to technicky slabý tanečník a zaslouží zvláštní péči a pozornost. Pokud většina Vašich tanečníků nezvládá něco z toho, co je v této knize popsáno, zamyslete se nad způsobem, jakým tanečníky učíte. Ve Vaší výuce patrně budou značné mezery. To samé platí v případě, že své tanečníky neučíte nic jiného, než co je popsáno v této knize.

Na závěr si dovolím malou ukázku obsahu knihy:

Povel

Formace

Arrangement(y)

Poznámky

Spin the Top

Parallel Right Hand Ocean Waves

"1/2" (pánové jako centers, dámy jako ends)

Nejčastěji používáno po Swing Thru z "0" right hand Ocean Waves

Martin "Pavouk" Podlaha


Zpět na stránku SD knihovny CSCTA