CALLERLAB Partners' Committee Handbook

Tato kniha je příručka, kterou vydala Komise pro partner(k)y (rozuměj "callerské partner(k)y") při CALLERLABu. Vychází z amerického modelu, tj. caller se svou činností živí a jeho partnerka mu dělá sekretářku a pomocnici; proto je potřeba brát ji v kontextu českého square dancingu s rezervou.

V úvodu knihy je nastíněna historie CALLERLABu a vznik a činnost Partners' Committee. Několik článků je věnováno tomu, co se od callerských partnerek očekává. Zbytek knihy tvoří články, které byly prezentovány na setkáních uspořádaných touto komisí. Dají se přibližně rozdělit do dvou skupin.

První skupina článků radí partnerkám, jak zvládnout svou roli a vztahy k partnerovi, rodině a klubu. Zabývá se tím, jak plánovat a pracovat produktivněji, jak se naučit říci "ne", jak se stát lepším posluchačem, jak předcházet syndromu vyhoření, jak zvládnout žárlivost na profesi partnera a stres a jak skloubit rodinný život, vlastní kariéru a aktivity související se Square Dance. Jak je patrno, nemusí to být pouze callerské partnerky, komu mohou rady z těchto článků přijít vhod - ocení je obecně i ti, kdo mají málo času či potřebují zlepšit soužití s partnerem a rodinný život. Velká část těchto článků je psána ve formě seznamů, co je dobré udělat pro to či ono. Rady mají různou úroveň, od nekonkrétních a těžko proveditelných ("Vyhýbej se konfliktům", "Poznejte jeden druhého") až po konkrétní a praktické ("Neprojevuj nesouhlas s partnerem před tanečníky", "Malá rozhodnutí dělej rychle").

Protože se callerské partnerky aktivně podílejí na chodu klubů, je další část článků věnována klubovému životu. Obsahuje hlavně rady, co je potřeba dělat na klubových večerech, jak inzerovat otevření nové přípravky a co dělat pro udržení nových tanečníků a pro to, aby se jim Square Dance zalíbil. Jsou zde také články o tom, jak plánovat Special Dance, kde shánět výzdobu a nápady pro afterparty, a konečně i popis ceremonie při graduaci squareové a roundové přípravky. Články obvykle vycházejí z vlastní zkušenosti autorů a myslím, že by si je mohli přečíst zejména kluboví calleři a členové vedení klubů.

Kniha, jak je asi zřejmé, působí trochu nesourodým dojmem. Je psána poměrně obtížnou angličtinou; snadnému porozumění brání i chybějící konce řádků některých stránek. V českých poměrech není pravděpodobně nikdo, kdo by ocenil příručku celou, ale užitečné rady v ní najdou calleři, jejich partnerky, vedení klubů a - koneckonců - my všichni.

Vašek Honetschläger


Zpět na stránku SD knihovny CSCTA