Gene Trimmer: Square Dance Calling Fundamentals

Jak již název napovídá, kniha se zabývá skutečnými základy callerování. Největší přínos bude asi mít pro začínající callery, ale ani ti zkušenější se nemusí bát, že by se nedozvěděli nic nového - přinejmenším objeví několik neznámých souvislostí a vyzkouší si své znalosti na cvičeních.

Kniha je rozdělena do čtyř sekcí: první a třetí se zabývá přímo používáním konkrétních figur, druhá a čtvrtá pak věcmi s callerováním souvisejícími.

První část knihy čtenáře seznámí s klasickým modulem Chicken Plucker, ozřejmí jeho vlastnosti a výhody jeho používání. Jednotlivé kapitoly pojednávají o figurách Star Thru, California Twirl (Partner Trade), Square Thru, Rollaway, U Turn Back, Box the Gnat, Trade By, Wheel & Deal a Separate - vše na základě a v kontextu modulu Chicken Plucker.

V druhé části knihy autor píše o různých způsobech callerování (Module Calling, Mental Image Calling, Sight Calling) i o věcech příbuzných: jak je důležitý odhad schopností a možností tanečníků, co je to timing, jakou hudbu používat, jakým způsobem tanečníky učit apod.

Ve třetí části se čtenář opět vrátí ke konkrétním figurám, oproti první části jde však o figury "složitější" - Ladies Chain, Flutterwheel, Swing Thru, Circulate, Run, Trade, Touch 1/4, Hinge Family, Spin the Top, Tag the Line a Spin Chain Thru. Jak autor sám píše, samotné důkladnější rozbory těchto figur by vydaly na celé další knihy, takže se v knize objeví jen několik možností jejich použití. Dle mého názoru je to dobře, případný zájemce je vlastně nucen nad dalšími aplikacemi přemýšlet, současně však už díky přečtenému textu tuší, jak s figurou pracovat.

Poslední část knihy obsahuje seznam doplňkových povelů (obávám se ale, že v současné době už příliš užitečný není) a kapitolu o rozboru formací a povelů. Úplně nakonec nabízí autor čtenáři rozsáhlou tabulku s ekvivalenty figur Lead Right a Circle to a Line.

Já osobně jsem přečtením knihy získal další kolečka do svého callerského soukolí, objevil nové souvislosti a uvědomil si, že některé věci dělám zbytečně složitě. Kromě toho mi cvičení dala možnost procvičit si představivost a Mental Image Calling. Mám-li být kritický, nelíbí se mi, že autor o konkrétní kombinaci prohlásí, že je velice nepříjemná pro tanečníky, a o tři strany dále ji směle použije. Kromě toho některé další kombinace oplývají dosti nehezkým bodyflow. Celkový dojem z knihy je však velice dobrý. Zejména začínajícímu callerovi může pomoci při rozjezdu po callerské cestičce, i když pro něj kniha asi bude trochu hůře čitelná vzhledem k poměrně velkému objemu informací, jež jsou v ní obsaženy.

Tomáš "Doug" Machalík


Zpět na stránku SD knihovny CSCTA