H. Orlo Hoadley: Caller's Guidebook to Complete Choreography

Autor H. O. Hoadley patří ke zkušeným choreografům a ve své knize si klade za cíl ukázat ne zcela běžně používané kombinace pomocí B a MS figur.

Kniha je v knihovně CSCTA k dispozici pouze ve formě okopírovaných stránek, svázaných v kroužkové vazbě. Každá strana originálu je zmenšena na formát A5 a písmenka jsou tudíž dost malá. Vlivem kopírování je několik málo stránek z poloviny nebo i zcela nečitelných. Samotný text je napsán jednoduchou, srozumitelnou a čtivou angličtinou.

Obsah je rozdělen do šesti kapitol. První kapitola vysvětluje, proč je důležité se choreografií zabývat, a seznamuje s problémem rytmizace a pohybu těla při tanci.

Druhá kapitola se věnuje pravidlům pro tvorbu správné choreografie a častým prohřeškům, kterých se calleři dopouštějí.

Třetí kapitola je přehledem a vysvětlením pojmů, které jsou používány ve čtvrté kapitole.

Ta nese název The Mainstream Calls a tvoří hlavní a nejhutnější část knihy. Vzhledem k roku vydání je třeba brát slovo Mainstream s rezervou. Autor tím míní dnešní B a MS dohromady. Také některé diskutované a použité figury jsou dnes v jiných programech nebo se vůbec nepoužívají. To ale nic neubírá na kvalitě knihy.

Autor se postupně zabývá každou figurou. Uvádí stručný popis provedení (ne definici), rozebírá ji z hlediska bodyflow, její návaznosti na jiné figury a návaznost figur následujících. Kromě toho uvádí přehled všech vhodných figur, které mohou po dané figuře následovat (např. u tolik diskutované figury Walk & Dodge je uvedeno celkem 55 možných následujících figur, samozřejmě v závislosti na výchozí formaci). U některých figur je uveden i přehled těch figur, po nichž se nedoporučuje danou figuru callerovat. Každou pasáž doplňuje mnoho zajímavých příkladů použití. Navíc je na konci každé pasáže uveden seznam stránek, na kterých jsou příklady obsahující danou figuru (prostě dokonalý hypertextový help z roku 1983 :-) ).

Celá čtvrtá kapitola je tak obsáhlá, že by si zasluhovala mít index. Figury totiž nejsou řazeny abecedně, a tak při hledání informací o jedné konkrétní figuře nezbývá nic jiného než postupné otáčení stránek. Celou situaci ještě navíc komplikuje způsob ofocení a svázání, díky kterému je při hledání neustále potřeba otáčet i celou knihou.

V kapitole pět je bez většího popisu uvedeno mnoho singing-callových modulů a breaků a modulů začínajících i končících na Static Square.

Poslední kapitola obsahuje balík příkladů s použitím zajímavých formací (např. T-Bone, Lines of 3) a konceptů (např. If you can).

Tato kniha je zcela jistě vhodná pro začínající callery, kteří se potřebují seznámit s pravidly pro vytváření správné choreografie a kteří si často kladou otázku: "Co mohu dělat po figuře X?" Dále ji mohou požít calleři, kteří používají techniku modulového callerování. U každého příkladu je totiž uvedena výchozí formace, o jaký typ modulu se jedná a podobně. V neposlední řadě může pomoci těm, kteří si chtějí připravit workshop na konkrétní figuru a hledají pomoc či inspiraci. Některé kombinace se sice během let dostaly do běžné praxe a nikdo se nad nimi nepozastavuje, stále jich ale ještě zbývá dost a dost. Navíc kapitola šest obsahuje perličky, kterými se může po nastudování kdokoliv blýsknout.

:-)

důkladné rozebrání každé figury

široká cílová skupina čtenářů

nadčasová platnost kapitol s teorií

:-(

kvalita kopie CSCTA

chybí barevné obrázky, které měl originál

Pro CSCTA a Caller's Info sepsal

David Tesař


Zpět na stránku SD knihovny CSCTA