Al Stevens / Al Stevens + Al Green / Al Stevens + Bill Peters: Callers College

Všechny tři publikace byly napsány speciálně pro callerské školy Ala Stevense. Jsou v angličtině, vytištěné velkým, dobře čitelným písmem a svázány kroužkovou vazbou.

Nejedná se o učebnice, ale o texty přednášek, které měly studentům pomáhat při výuce. Materiál neobsahuje příklady a očekává od studenta praktické procvičení probírané látky.

Autor obsah v průběhu doby opravoval a hlavně doplňoval, takže výtisk z roku 1996 je nejobsáhlejší a další rozbor se týká pouze jeho.

První kapitoly vykládají to, co lze nalézt v každé knize - problematiku FASR stavů, metody tvorby choreografie, druhy callerování, timing a bodyflow.

Další témata už ale nejsou tak běžná. V kapitole o muzice jsou vysvětleny pojmy rytmus, melodie, harmoničnost a frázování a tipy, jak a kdy kterou muziku použít.

V kapitole o přípravě na vystoupení je jednak výčet a charakteristika různých druhů vystoupení callera (např. klub, studentská akce, hostování apod.), za druhé pak návod na rozbor figur a přípravu choreografie. Podobným způsobem je koncipována i kapitola o singing callech a showmanshipu.

Zbytek knihy je výjimečný, protože přináší informace pro callera důležité, ale v mnoha knihách vůbec nezmiňované. Čtenář se doví, jak by měl své tanečníky učit, jak používat vysoké reprobedny od Hiltona, jak pozitivně působit na lidi a vztahy v klubu. Za přečtení stojí i kapitola o obchodní stránce callerování, přestože v našich podmínkách je situace velmi specifická.

Přílohu knihy pak tvoří obrazová dokumentace běžných FASR stavů a různé moduly.

Shrnutí: kniha má velmi široký záběr, který není na úkor kvality. Autor dokázal napsat text srozumitelně, krátce a přitom nejenže nevynechal nic důležitého, ale zmiňuje se i o věcech ne zcela známých. Námět každé kapitoly je v teoretické rovině dokonale vysvětlen, důraz je kladen na princip věci, ne na konkrétní problém. Proto není v celé knize ani jeden příklad (dokonce ani v části o řešení čtverylky).

Cílová skupina čtenářů: kromě úplných začátečníků lze knihu doporučit všem.

:-)

srozumitelný, komplexní a dobře čitelný text

výklad zaměřený na principy řešení problémů

přítomnost kapitol s málo známou problematikou

:-(

nic

Pro Caller's Info napsal

David Tesař


Zpět na stránku SD knihovny CSCTA