Co je CSCTA?

CzechoSlovak Callers and Teachers Association, čili Československá asociace callerů a učitelů, o.s., vznikla roku 1992. Po právní stránce je to nezisková organizace, která je řízena šestičlenným vedením a jejímž nejvyšším orgánem je valná hromada.

Posláním CSCTA je sdružovat callery, cuery a učitele příbuzných tanečních směrů a dbát o zvyšování jejich profesionální úrovně. Za tímto účelem vlastní CSCTA knihovnu obsahující desítky nahrávek pro Square i Round Dance a knih, které se zabývají praktickými hledisky výuky, různými způsoby callerování a podobně. CSCTA též několikrát do roka pořádá callerské semináře, zastřešuje české callerské školy i callerské školy se zahraničními lektory (např. s Alem Stevensem). Podporuje studentské taneční akce (např. Chisel Student Party) a podílí se na organizaci CSCTA Convention. Zprostředkovává také účinkování českých a slovenských callerů na zahraničních akcích a půjčuje nabídkové kazety s ukázkami vydávané hudby pro Square a Round Dance.

Členství v CSCTA je dvojího druhu: přispívající a řádné. Přispívajícím členem se může stát kdokoli, kdo podporuje cíle CSCTA. Každý člen dostává asociační poštu, která obsahuje informace o současném dění v asociaci, adresář členů CSCTA a propagační materiály týkající se Square a Round Dance. Členský příspěvek je stanoven na 250 Kč (resp. 200 Kč) na půl roku pro oba druhy členství.

Pokud se chcete na cokoliv zeptat, můžete využít níže uvedené e-mailové adresy členů vedení CSCTA. Na adrese http://cscta.square.cz/ naleznete domovskou stránku CSCTA - ta obsahuje mimo jiné stanovy a související dokumenty, zápisy z valných hromad a schůzí vedení CSCTA, obsah knihovny a další informace o asociaci.

President:
Tomáš Machalík, doug zavináč square tečka cz
Vicepresident:
Vladimír Andris, vladimir tečka andris zavináč o2active tečka cz
Secretary:
Vladimír Andris, vladimir tečka andris zavináč o2active tečka cz
Treasurer:
Jiří Rogalewicz, roga zavináč square tečka cz
Square Dance Coordinator:
Tomáš Machalík, doug zavináč square tečka cz


Zpět na úvodní stránku