Caller's Info

Ve squareové části knihovny CSCTA se mimo jiné archivují i všechna čísla Caller's Info, která vyšla. Pro snazší orientaci a vyhledávání článků jsme vytvořili následující chronologicky řazený seznam všech čísel Caller's Info spolu s obsahem každého čísla. Autor je uveden kurzívou, pro přehlednost však pouze u článků, které nepsal tehdejší šéfredaktor Caller's Info (jehož jméno je uvedeno u hlavičky každého čísla). Zkratka CQS (případně CQS&EC) označuje seznam aktuálních CALLERLAB Quarterly Selections (a Emphasis Calls).

Caller's Info 1 (březen 1997) - David "Medvěd" Dvořák

Caller's Info 2 (květen 1997) - Martin "Pavouk" Podlaha

Caller's Info 3 (červenec 1997) - Martin "Pavouk" Podlaha

Caller's Info 4 (září 1997) - Martin "Pavouk" Podlaha

Caller's Info 5 (listopad 1997) - Martin "Pavouk" Podlaha

Caller's Info 6 (leden 1998) - Martin "Pavouk" Podlaha

Caller's Info 7 (březen 1998) - Martin "Pavouk" Podlaha

Caller's Info 8 (květen 1998) - Martin "Pavouk" Podlaha

Caller's Info 9 (červenec 1998) - Martin "Pavouk" Podlaha

Caller's Info 10 (září 1998) - Martin "Pavouk" Podlaha

Caller's Info 11 (listopad 1998) - Martin "Pavouk" Podlaha

Caller's Info 12 (leden 1999) - Martin "Pavouk" Podlaha

Caller's Info 13 (březen 1999) - Martin "Pavouk" Podlaha

Caller's Info 14 (červenec 1999), Tomáš "Doug" Machalík

Caller's Info 15 (říjen 1999) - Tomáš "Doug" Machalík

Caller's Info 16 (leden 2000) - Tomáš "Doug" Machalík

Caller's Info 17 (duben 2000) - Tomáš "Doug" Machalík

Caller's Info 18 (červenec 2000) - Tomáš "Doug" Machalík

Caller's Info 19 (říjen 2000) - Tomáš "Doug" Machalík

Caller's Info 20 (leden 2001) - Tomáš "Doug" Machalík

Caller's Info 21 (duben 2001) - Tomáš "Doug" Machalík

Caller's Info 22 (srpen 2001) - Tomáš "Doug" Machalík

Caller's Info 23 (říjen 2001) - Tomáš "Doug" Machalík

Caller's Info 24 (leden 2002) - Tomáš "Doug" Machalík

Caller's Info 25 (srpen 2002) - Tomáš "Doug" Machalík

Caller's Info 26 (únor 2003) - Tomáš "Doug" Machalík

Caller's Info 27 (duben 2003) - Tomáš "Doug" Machalík

Caller's Info 28 (květen 2005) - Tomáš "Doug" Machalík

Caller's Info 29 (listopad 2005) - Tomáš "Doug" Machalík

Caller's Info 30 (duben 2006) - Tomáš "Doug" Machalík

Caller's Info 31 (listopad 2006) - Tomáš "Doug" Machalík

Caller's Info 32 (leden 2008) - Tomáš "Doug" Machalík

Martin "Einstein" Vidner
Tomáš "Doug" Machalík


Zpět na stránku SD knihovny CSCTA